Hướng dẫn tính lực chấn cho máy chấn tôn thủy lực

Việc lựa chọn dòng máy chấn có lực chấn phù hợp rất quan trọng trong sản xuất. Trong nguyên lý chấn gấp thì các thông số độ dày tôn, độ dài chấn, lực chấn có mối liên hệ đặc biệt với nhau. Để lựa chọn dòng máy phù hợp nhu cầu, bạn có thể sử dụng bảng tính sau để tính ra máy có lực chấn phù hợp nhu cầu sản xuất của mình.
TRONG ĐÓ
F (Lực), kN – lực chấn cần thiết s (độ dày), mm – độ dày của vật liệu cần chấn V (mở), mm – mở khuôn chấn ( độ mở cối) h (phần nghỉ), mm – chiều dài tối thiểu cần thiết của phần còn lại của tấm trước khi chấn cong L (chiều rộng của sản phẩm cần chấn), mm R (bán kính), mm – bán kính trong của góc sau khi chấn TS – độ bền kéo vật liệu
Hồ Ngọc Toàn
Follow Me

2 thoughts on “Hướng dẫn tính lực chấn cho máy chấn tôn thủy lực

  1. Pingback: Hướng dẫn lựa chọn máy chấn tôn - Phần 1 - Thiết bị cơ khí

  2. Nhờ bạn cho biết nguyên lý, kết cấu và sự làm việc của cơ cấu điều chỉnh độ nghiêng (hoặc độ khg song song) giữa dao chấn và khuôn dưới ?

Add Comment