Giới thiệu về máy bào rãnh V

Kim loại tấm trước khi chấn/gấp sẻ được tạo một đường rãnh V tương ứng tại vị trí chấn, sau đó sẻ được đưa lên chấn thành thành phẩm ở máy chấn như các phương pháp trước đây.