Công nghệ mới

Công nghệ mới

Giới thiệu về máy bào rãnh V

Sự phát triển của ngành gia công kim loại tấm kéo theo nhu cầu về chất lượng sản phẩm đầu ra cần được cải thiện. Trong đó các ngành gia công vỏ thang máy, trang