Công nghệ hàn

Công nghệ hàn

Giới thiệu các điểm nổi bật của máy hàn laser

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ hàn tiên tiến được áp dụng trên thế giới. Ví dụ: hàn Mig/Mag, hàn hồ quang, hàn Tig, hàn plasma, hàn siêu âm, hàn spot, hàn laser… Trong